Our Services

ปั๊มไดคัท

การกดกระดาษ หรือชิ้นงานต่างๆ ลงบนบล็อกใบมีด หรือบล็อกปั๊ม เพื่อให้กระดาษหรือชิ้นงานมีขนาดหรือรูปร่างตามที่ต้องการ 

ปั๊มเค/นูน/จม

การใช้ความร้อนพิมพ์ฟอยส์ลงบนกระดาษหรือชิ้นงานต่างๆ รวมถึงใช้บล็อกดันกระดาษให้นูน/จม เพื่อทำให้สิ่งพิมพ์หรือชิ้นงานมีมูลค่ายิ่งขึ้น

ปรุฉีก

การทำเส้นปรุให้กับสิ่งพิมพ์ เพื่อให้สิ่งพิมพ์นั้นสามารถฉีกขาดได้ง่ายขึ้น เช่น ปั๊มปรุบัตรชมฟุตบอล, บัตรคูปองอาหาร, บัตรชมคอนเสิร์ต เป็นต้น

งานปฏิทิน

งานปฏิทินได้แก่ งานเข้าห่วงหรือเข้ากระดูกงู, งานเข้าหัวเหล็ก, ตอกตาไก่, และเย็บท้าย