การใช้บล็อกกดกระดาษให้จมต่ำลง เพื่อทำให้สิ่งพิมพ์หรือชิ้นงานมีมูลค่ายิ่งขึ้น ได้แก่ ปั๊มนูนปกหนังสือ, การ์ดแต่งงาน, กล่องกระดาษ, ป้ายแขวนสินค้า เป็นต้น