นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไปและทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่สมุดบันทึกโดยสามารถเลือกสีของห่วงและขนาดของห่วงให้มีความเหมาะสม