รับเข้าหัวปฏิทินใบเดียว, ปฏิทินชุด, รับตอกตาไก่สำหรับแขวนปฏิทิน และรับเย็บท้าย เย็บชาย (เย็บแม็กซ์) เพื่อติดชุดปฏิทินกับสิ่งพิมพ์ด้านบน รวมถึงรับเข้าหัวเหล็กสำหรับปฏิทินจีน (เล่มหนาๆ 1 ใบแสดง 1 วัน)